Strona KIG

Menu główne:
 

NABÓR DO KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

Lubelska Izba Rzemieślnicza w Lubinie  informuje, że w marcu 2018r mija kadencja komisji egzaminacyjnych Izby.
Lubelska Izba Rzemieślnicza poszukuje kandydatów do komisji egzaminacyjnych w zawodach:

Baca

Betoniarz

Betoniarz-zbrojarz

Bieliźniarz

Bioenergoterapeuta

Blacharz

Blacharz budowlany

Blacharz izolacji przemysłowych

Blacharz samochodowy

Brązownik

Brukarz

Bursztyniarz

Ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych

Cholewkarz

Cieśla

Cukiernik

Dekarz

Drukarz

Dziewiarz

Elektromechanik

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego

Elektromechanik urządzeń chłodniczych

Elektromechanik urządzeń dźwignicowych

Elektryk

Fajkarz

Florysta

Fotograf

Fryzjer

Fryzjer zwierząt (groomer)

Garbarz skór

Garbarz skór bez włosa

Garbarz skór futerkowych

Glazurnik

Gorseciarka

Grawer

Hafciarka

Introligator

Juhas

Kaletnik

Kamieniarz

Kapelusznik czapnik

Karmelarz

Kelner

Kominiarz

Koronkarka

Kosmetyczka

Koszykarz-plecionkarz

Kowal

Kowal wyrobów zdobniczych

Kożusznik

Krawiec

Kucharz

Kuśnierz

Lakiernik

Lakiernik samochodowy

Ludwisarz

Malarz- tapeciarz

Mechanik- monter maszyn i urządzeń

Mechanik motocyklowy

Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik precyzyjny

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

Metaloplastyk

Młynarz

Modelarz odlewniczy

Modystka

Monter- elektronik

Monter fortepianów i pianin

Monter instalacji gazowych

Monter instalacji gazów medycznych

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych

Monter izolacji budowlanych

Monter izolacji przemysłowych

Monter konstrukcji budowlanych

Monter sieci cieplnych

Monter sieci gazowych

Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych

Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Monter-elektronik urządzeń radiowo-telewizyjnych

Murarz

Murarz – tynkarz

Naturopata

Obuwnik

Obuwnik miarowy

Obuwnik ortopedyczny

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Operator obrabiarek skrawających

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie

Operator urządzeń przemysłu szklarskiego

Optyk mechanik

Optyk okularowy

Organmistrz

Parkieciarz

Piekarz

Podkuwacz koni

Posadzkarz

Pozłotnik

Protetyk słuchu

Przetwórca ryb

Radiesteta

Renowator mebli artystycznych

Renowator zabytków architektury

Rękawicznik

Rusznikarz

Rymarz

Rzeźbiarz w drewnie ( snycerz)

Rzeźnik- wędliniarz

Stolarz

Stolarz meblowy

Stolarz budowlany

Studniarz

Szklarz

Szklarz budowlany

Sztukator

Ślusarz

Tapicer

Tartacznik

Technik ortopeda

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Termoizoler

Tkacz

Tokarz w drewnie

Wędliniarz

Witrażownik

Wizażystka

Wulkanizator

Zdobnik ceramiki

Zdobnik szkła

Zdun

Zegarmistrz

Złotnik- jubiler 

 

 

Osoby zainteresowane powołaniem do komisji egzaminacyjnej prosimy o pobranie ankiety kandydata do komisji egzaminacyjnej

 wypełnioną ankietę wraz z załącznikami proszę przesłać do końca lutego 2018 r na adres:

Lubelska Izba Rzemieślnicza w Lublinie
ul. Chopina 5
20-026 Lublin

lub skanem na adres:  lir.lublin@wp.pl  (w tytule maila proszę wpisać POWOŁANIE 2018 )

 

 

 

 

WARUNKI JAKIE POWINNI SPEŁNIĆ KANDYDACI
NA PRZEWODNICZĄCYCH I CZLONKÓW
KOMISJI EGZAMINACYJNYCH


(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych)

 

 

Przewodniczący komisji, zastępcy przewodniczącego komisji oraz członkowie komisji posiadają przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycz- nia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379), lub ukończony kurs pedagogiczny wymagany od instruktorów praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

 

 

Przewodniczący komisji i zastępcy przewodniczącego komisji posiadają wykształcenie wyższe oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin.

 

W przypadku braku możliwości powołania przewodniczącego komisji lub zastępcy przewodniczącego komisji spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 3, w szczególności w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zawodzie unikatowym, przewodniczący komisji lub zastępcy przewodniczącego komisji posiadają:

 

1.       wykształcenie średnie i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo

 

2.       wykształcenie średnie i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika, albo

 

3.       wykształcenie zasadnicze zawodowe i tytuł mistrza w zawodzie unikatowym, którego dotyczy egzamin, oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza.

 

Członkowie komisji posiadają:

 

1)          wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawo- dzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo

 

2)          wykształcenie co najmniej średnie i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika.

 

Przewodniczącym komisji, zastępcami przewodniczącego komisji oraz członkami komisji mogą być także osoby, które wpisane do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy o systemie oświaty, w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie


 

 

 

 

 
Design  eFirmy.pl na zlecenie Lubelskiej Izby Rzemieślniczej