Strona KIG

Menu główne:
INFORMACJE O IZBIE arrow INFORMACJE O IZBIE arrow Zarząd Izby
 

Adres:

20-026 Lublin,

ul. Chopina 5

 
Numer telefonu: 081-534-77-33
Numer faxu: 081-534-77-34
 
Adres e-mail: jmiszczak@lir.com.pl
 
 
Zobacz również
Prezes Izby
Wiceprezesi Izby
 
Zakres działalności:

Zarzad kieruje dzialalnoscia Izby pomiedzy posiedzeniami Walnego Zgromadzenia. Zarzad organizuje wykonanie zadan Izby poprzez podejmowanie wszelkich decyzji i czynnosci niezastrzezonych w ustawie i statucie do wylacznej wlasciwosci innych organów Izby, a także może podejmowac decyzje w sprawie tworzenia lub przystapienia do organizacji gospodarczych.

Pracą Zarządu kieruje Prezes Izby. Zarząd jest organem kolegialnym.

Prezes Izby kieruje działalnością Izby : na zewnątrz Izbę reprezentuje prezes izby lub osoby przez niego upoważnione - paragraf 21 ust.1 i 2 statutu.
Zarząd Izby składa sie z 3 osób, w tym: Prezes Izby i 2-ch zastepców.
Kadencja Zarzadu Izby trwa 4 lata.

do góry strony...

 
Design  eFirmy.pl na zlecenie Lubelskiej Izby Rzemieślniczej