Strona KIG

Menu główne:
INFORMACJE O IZBIE arrow INFORMACJE O IZBIE arrow Partn. Poroz. i Umowy Izby
 

Izba podpisała umowy o współpracy z:

Porozumienie z TU INTER-POLSKA S.A. w Warszawie, 
Kuratorium Oświaty w Lublinie,
Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Lublinie,
Komendą Wojewódzką Ochotniczych Hufców Pracy w Lublinie,

Okręgową Izbą Pielegniarek i Położnych w Lubllinie,
 trzema największymi w Lublinie Zespołami Szkół Zawodowych,
Zarządem Wojewódzkim Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
i Stowarzyszeniem na rzecz edukacji w budownictwie "EKOEDBUD".

 
Design  eFirmy.pl na zlecenie Lubelskiej Izby Rzemieślniczej