Strona KIG

Menu główne:
INFORMACJE O IZBIE arrow Klastry
 

Klastry
Zjazd Delegatów Lubelskiej Izby Rzemieślniczej w dniu 28 listopada 2006r.
dokonał zmiany statutu Izby wpisujący jako jedno z podstawowych
zadań Izby " propagowanie oraz inicjowanie i udzielanie wszechstronnej pomocy
w zakresie organizowania się rzemieślniczych organizacji i
rzemieślniczych przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego w klastry".

Z inspiracji Izby powołane zostały następujące klastry:

 1. Lubelski Cebularz - Regionalny Klaster w Lublinie
 2. Lubelska Poligrafia - Regionalny Klaster w Lublinie
 3. Lubelski Klaster Edukacyjny
 4. Lubelska Motoryzacja - Regionalny Klaster w Lublinie
 5. Lubelska Kosmetyka - Regionalny Klaster w Lublinie
 6. Lubelskie Fryzjerstwo - Regionalny Klaster w Lublinie
 7. Lubelskie Żagle - Regionalny Klaster w LublinieW dniu 19 sierpnia 2008 r. Sad Rejonowy - Sąd Gospodarczy w Lublinie

wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego klaster szkutniczy

"Lubelskie Żagle" - klaster regionalny w Lublinie.


Sąd Rejonowy - Sąd Gospodarczy w Lublinie wpisał w dniu 30 grudnia 2008r.
do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszenie Lubelska Motoryzacja - Klaster Regionalny w Lublinie.

Poważnie zaawansowane są prace zmierzające do rejestracji pozostałych klastrów.
 
Design  eFirmy.pl na zlecenie Lubelskiej Izby Rzemieślniczej