Strona KIG

Menu główne:
INFORMACJE O IZBIE arrow PROJEKT: Sposób na biznes arrow aktualności
 

Aktualności

 

 

 

 

W wyniku procedury odwoławczej w ramach III naboru biznesplanów zmianie uległa Rezerwowa Lista Uczestników Projektu kwalifikujących się do otrzymania dofinansowania w projekcie „Sposób na biznes” (załączona ostateczna lista rezerwowa).

 

„Sposób na biznes” w ramach III naboru z dnia 21.05.2020 r. staje się listą ostateczną.

 


 WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW W RAMACH III NABORU


Informujemy, że wstępna Lista Uczestników Projektu kwalifikujących się do otrzymania dofinansowania w projekcie „Sposób na biznes” w ramach II naboru staje się listą ostateczną.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW W RAMACH II NABORU


Nabór biznesplanów uczestników Grupy 7, Grupy 8 i Grupy 9 (III nabór) w ramach projektu „Sposób na biznes” prowadzony będzie w okresie: 14.04.2020 r. – 30.04.2020 r.

Biznesplan wraz z załącznikami należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: snb.lir@wp.pl

 


Nabór biznesplanów uczestników Grupy 4, Grupy 5 i Grupy 6 (II nabór) w ramach projektu „Sposób na biznes” prowadzony będzie w okresie: 09.03.2020 r. – 18.03.2020 r., w godz. 9.00-15.00.

Należy złożyć 2 egzemplarze biznesplanu w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz wersję elektroniczną.

 

Miejsce składania biznesplanów:
Lubelska Izba Rzemieślnicza w Lublinie, ul. Chopina 5, 20-026 Lublin.


 

  OSTATECZNE WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW W RAMACH I NABORU


 WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW W RAMACH I NABORU

__________________________________________________________________________________________________

 

WYNIKI NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO W RAMACH III TURY REKRUTACJI

 

___________________________________________________________________________________________________

 

Lista rezerwowa kandydatów do udziału w projekcie w ramach III naboru po procedurze odwoławczej


___________________________________________________________________________________________________

 

 W okresie: 27.01.2020 r. – 29.01.2020 r. w godz. 9.00 – 15.00 prowadzona będzie dodatkowa rekrutacja kobiet w ramach III naboru uczestników do Projektu „Sposób na biznes”.

 

_____________________________________________________________________________________________

 WYNIKI REKRUTACJI W RAMACH III NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU SPOSÓB NA BIZNES

 _____________________________________________________________________________________________

 Informujemy, że rekrutacja w ramach III naboru do  projektu "Sposób na biznes" została zamknięta.

______________________________________________________________________________________________

 Nabór biznesplanów uczestników Grupy 1, Grupy 2 i Grupy 3 (I nabór) w ramach projektu „Sposób na biznes” prowadzony będzie w okresie: 20.01.2020 r. – 29.01.2020 r., w godz. 9.00-15.00.

Należy złożyć 2 egzemplarze biznesplanu w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz wersję elektroniczną.

 

Miejsce składania biznesplanów: 
Lubelska Izba Rzemieślnicza w Lublinie, ul. Chopina 5, 20-026 Lublin.
______________________________________________________________________________________________ 

 

Rekrutacja w ramach III naboru do Projektu „Sposób na biznes” prowadzona będzie w okresie: 09.01.2020 r. – 18.01.2020 r. w godz. 9.00 – 15.00. w biurze projektu ul. Chopina 5, 20-026 Lublin

Do Formularza Rekrutacyjnego należy dołączyć następujące załączniki:

 

- Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy (każdy kandydat)

 

- Zaświadczenie z Urzędu Gminy informujące, czy miejsce zamieszkania kandydata (konkretny adres) znajduje się na obszarze objętym programem rewitalizacji (każdy kandydat)

 

- Zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy (osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy)

 

- Zaświadczenie z ZUS o zgłoszeniu/niezgłoszeniu kandydata do ubezpieczeń obejmujące okres ostatnich 12 miesięcy (osoby bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, osoby bierne zawodowo, osoby długotrwale bezrobotne, które w Urzędzie Pracy zarejestrowane są krócej niż 12 miesięcy)

 

- Zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu i zarobkach, które wskazuje na podstawie jakiej umowy osoba jest zatrudniona, okres umowy, na jaki została zawarta, zarobki brutto z miesiąca poprzedzającego przystąpienie do projektu oraz w przypadku umowy cywilno-prawnej stawkę godzinową (osoby pracujące - w Projekcie mogą wziąć udział jedynie pracujące kobiety)

 

- kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności (osoby z niepełnosprawnościami)

 

- Zaświadczenie o ubezpieczeniu w KRUS oraz Zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy, jako osoba bezrobotna (osoby odchodzące z rolnictwa)

 

- dodatkowo osoby bierne zawodowo powinny dołączyć dokument potwierdzający ich status (np. kserokopię legitymacji emeryta/rencisty, Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające przebywanie na urlopie wychowawczym) 

  

________________________________________________________________________________________ 

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Sposób na biznes” w ramach II naboru Uczestników Projektu z dnia 13.12.2019 r., staje się listą ostateczną.                                                                                                                                                                                

 _______________________________________________________________________________________

WYNIKI REKRUTACJI W RAMACH II NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU SPOSÓB NA BIZNES

________________________________________________________________________________________

 

 Informujemy, że rekrutacja w ramach II naboru do  projektu "Sposób na biznes" została zamknięta.

________________________________________________________________________________________

Rekrutacja w ramach II naboru do Projektu „Sposób na biznes” prowadzona będzie w okresie: 03.12.2019 r. – 12.12.2019 r. w godz. 9.00 – 15.00. w biurze projektu ul. Chopina 5, 20-026 Lublin

 

Do Formularza Rekrutacyjnego należy dołączyć następujące załączniki:

 

- Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy (każdy kandydat)

 

- Zaświadczenie z Urzędu Gminy informujące, czy miejsce zamieszkania kandydata (konkretny adres) znajduje się na obszarze objętym programem rewitalizacji (każdy kandydat)

 

- Zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy (osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy)

 

- Zaświadczenie z ZUS o zgłoszeniu/niezgłoszeniu kandydata do ubezpieczeń obejmujące okres ostatnich 12 miesięcy (osoby bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, osoby bierne zawodowo, osoby długotrwale bezrobotne, które w Urzędzie Pracy zarejestrowane są krócej niż 12 miesięcy)

 

- Zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu i zarobkach, które wskazuje na podstawie jakiej umowy osoba jest zatrudniona, okres umowy, na jaki została zawarta, zarobki brutto z miesiąca poprzedzającego przystąpienie do projektu oraz w przypadku umowy cywilno-prawnej stawkę godzinową (osoby pracujące - w Projekcie mogą wziąć udział jedynie pracujące kobiety)

 

- kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności (osoby z niepełnosprawnościami)

 

- Zaświadczenie o ubezpieczeniu w KRUS oraz Zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy, jako osoba bezrobotna (osoby odchodzące z rolnictwa)

 

- dodatkowo osoby bierne zawodowo powinny dołączyć dokument potwierdzający ich status (np. kserokopię legitymacji emeryta/rencisty, Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające przebywanie na urlopie wychowawczym) 

 

 ______________________________________________________________________________________

 


W związku z tym, iż w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji w ramach I naboru nie wpłynęło żadne odwołanie od oceny, Lista kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Sposób na biznes” w ramach I naboru Uczestników Projektu z dnia 14.11.2019 r., staje się listą ostateczną.                                                                                                                                                                                

______________________________________________________________________________________

 

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach I naboru  

Lista rezerwowa kandydatów do udziału w projekcie w ramach I naboru  

Lista kandydatów odrzuconych w ramach I naboru  

____________________________________________________________________________________Informujemy, że rekrutacja w ramach I naboru do  projektu "Sposób na biznes" została zamknięta.

_______________________________________________________________________________________

Rekrutacja w ramach I naboru do Projektu „Sposób na biznes” prowadzona będzie w okresie: 04.11.2019 r. – 08.11.2019 r. w godz. 9.00 – 15.00. 

 

 
Design  eFirmy.pl na zlecenie Lubelskiej Izby Rzemieślniczej